Technische audit

Er kunnen verschillende gronden zijn voor de noodzaak van een audit, maar altijd is een objectieve benadering en heldere verslaglegging essentieel. Daarvoor bent u bij VDC aan het juiste adres. Een audit door VDC begint altijd met het voldoende scherp definiëren van de doelstelling. Daarna worden de vorm, de diepgang en de resources benoemd. Behalve een brede technische kennis en het vermogen om zich snel vertrouwd te maken met de materie, beschikt VDC over helikopterview. Oorzakelijke verbanden, die onbedoeld zijn ondergesneeuwd, worden weer zichtbaar gemaakt. Terreinen waarop VDC technische audits verricht zijn bijvoorbeeld:

Project uitvoering
Projecten dienen om doelstellingen te realiseren. Resultaten worden bereikt in de uitvoering. Voor het bereiken van de doelstellingen is een juiste afstemming van uitvoering en management noodzakelijk. Deze afstemming verloopt optimaal als er regelmatig toetsing plaatsvindt. Met behulp van frequente audits kan objectief worden vastgesteld of een project op de juiste wijze wordt geleid, hoe het wordt uitgevoerd en of daarmee de gewenste resultaten zullen worden bereikt.

Project eikpunt
Tijdens het uitvoeren van langdurende en complexe projecten kan de noodzaak ontstaan om vast te stellen waar men precies staat. Men spreekt dan van een eikpunt. Een objectieve technische audit is een belangrijk middel, niet alleen om een eikpunt vast te leggen, maar ook ter ondersteuning van fundamentele beslissingen ten aanzien van het vervolg van het project.

Project resultaat
Een technische audit is een middel om inzicht te krijgen in de prestaties van een geïmplementeerde oplossing. Beoordeeld wordt, voor zowel technische als organisatorische keuzes, of het resultaat in de praktijk aan de verwachting voldoet. Aanvullend kan een technische audit bestaan uit het scannen van de ICT-infrastructuur op onderkende en/of mogelijke kwetsbaarheden in de draadgebonden netwerken, de draadloze verbindingen, de besturingssystemen en de applicaties.

Vorige slide
Volgende slide
Heeft u vragen over technische audit of een project dat u wenst te bespreken?
Heeft u vragen over technische audit of een project dat u wenst te bespreken?