AGV radio control

Automated Guided Vehicles (AGV’s) zijn onbemande voertuigen die autonoom goederen vervoeren in een fabriekshal of op een bedrijfsterrein. Door het verplaatsen van goederen volledig geautomatiseerd te laten uitvoeren wordt een hoge mate van efficiëntie bereikt tegen lage kosten. Vaak is de planning van het verplaatsen van goederen onderdeel van een groter logistiek geheel, waar ook aankomst, opslag en vertrek deel van uitmaken.

Besturen en controle van AGV’s
Het inzetten van AGV’s vraagt om besturing en controle. Een centrale computer moet op ieder moment op de hoogte zijn van de locatie en de status van elke AGV. Daarom vindt real-time verwerking plaats van meerdere binnenkomende informatiestromen. Overzicht is met name onontbeerlijk op die momenten dat er veel goederen moeten worden verplaatst, dus bij intensief AGV verkeer. Eén van de specialismen van VDC is AGV-telecontrol, een expertise die kan worden opgesplitst in draadloze datacommunicatie en plaatsbepaling.

Draadloze datacommunicatie
Tegenwoordig worden AGV’s bijna altijd uitgerust met draadloze datacommunicatie voorzieningen. Via de draadloze dataverbinding kunnen opdrachten aan de AGV worden gegeven, zoals “ga van A naar B”. Vice versa kunnen allerlei statusgegevens van de AGV, zoals locatie, belading en sensorwaarden, centraal worden bijgehouden. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat een dergelijk radio systeem on-onderbroken moet blijven functioneren. Immers, als één van de AGV’s stil zou vallen, moet het hele logistieke gebeuren worden onderbroken.

RFid-tags
De technologie die VDC hiertoe inzet, is gebaseerd op het gebruik van RFid-tags. Deze programmeerbare tags worden met verschillende locatie-coördinaten in het wegdek aangebracht, zodanig dat een voldoende fijnmazig grid ontstaat. De AGV’s worden uitgerust met een geavanceerde Rfid-tag lezer en kunnen daarmee de coördinaten vanuit het wegdek uitlezen.

AGV audio control voorhout data connection
Heeft u vragen over AVG radio control of een project dat u wenst te bespreken?
Bent u op zoek naar effectieve, snelle en draadloze communicatie op maat?