Kazerne-alarmering “Femke”

Kazerne-alarmering “Femke”

Als elke seconde telt …………..

Wat ooit begonnen is als P2000 tekst-naar-spraak, is doorontwikkeld tot een volledig kazerne alarmeringssysteem.

PBox
Het hart van het kazerne alarmeringssysteem is de PBox; een interfaceprint voorzien van P2000 ontvanger, potentiaalvrije relais en diverse interfacevlakken zoals C2000-mobilofoon, IP- en seriële koppelingen.

Lokaal of d.m.v. een ethernetverbinding is deze volledig te configureren.
Voorhout Data Connection stelt hiervoor de windows-tool “PBoxControl” met handleiding ter beschikking.

Een compleet systeem geconfigureerd met spraakcomputer, P2000 ontvanger, C2000 mobilofoon, iProtect koppeling en dot-matrix LED scherm aansturing.

C2000
Het nieuwe systeem boekt snelheidswinst: het maakt nu ook gebruik van het C2000 netwerk. SDS-berichten via C2000 komen gemiddeld 10 tot 20 seconden sneller binnen dan P2000-berichten. Die winst lijkt misschien beperkt, maar is significant bij spoedeisende situaties.

Back-up P2000 en/of replica-server
Dat er snelheidswinst wordt geboekt dankzij C2000 betekent overigens niet dat P2000 geen functie meer heeft. Vanuit het GMS worden meldingen zowel over P2000 als C2000 uitgestuurd en daarbij wordt de eerste melding die binnenkomt opgepakt. Als dat een C2000-bericht is en 20 seconden later komt vanuit P2000 dezelfde melding binnen, herkent het systeem de doublure en negeert hem.
Indien het C-2000 bericht niet wordt ontvangen wordt, enigszins vertraagd, het via P2000 verstuurde bericht alsnog verwerkt. Deze back-up maakt het systeem nog beter betrouwbaar.
Als 3e optie kan ook de replica-server gebruikt worden. Een IP-koppeling tussen de GMS-replica-server en Femke biedt meer dan voldoende informatie om een goede alarmering in de kazerne te realiseren.

Femke
De binnenkomende tekstberichten worden via de tekst-naar-spraak PC “Femke” omgezet naar gesproken woord. Deze audio wordt doorgestuurd naar de omroepinstallatie in de kazerne.

Ook dit scheelt kostbare seconden omdat het overbodig is om eerst op de pager of lichtkrant een melding te lezen. Standaard roept Femke de volledige tekst om, zoals die vanuit de meldkamer (het GMS) binnenkomt. De lokale beheerder van het Femke-systeem kan dit echter configureren; volledig uitspreken van afkortingen, tekst aanpassen, volgorde van voertuignummers, incident en locatie zelf bepalen, etc.
Zo zijn er regio’s die per type calamiteit een audiotoon instellen, zodat de uitrukdienst aan het attentiesignaal bijvoorbeeld hoort dat het duikerspak moet worden aangetrokken. Ook dit komt de responsietijd ten goede.

Tijdsafhankelijke configuraties behoren ook tot de mogelijkheden. Zo kan er bijvoorbeeld verschil worden gemaakt in het audio-niveau tijdens dag- of nachtdiensten, andere aansturing in het weekend en na kantooruren of berichten op vast ingestelde dag en/of tijdstippen.
De beheerders hebben alle vrijheid om dit soort zaken aan te passen: Het systeem is heel flexibel ingericht. Femke heeft hiervoor een uitgebreide web-interface. Deze web-interface geeft tevens informatie over reeds verwerkte berichten en de status van het systeem.

Voorhout Data Connection geeft uiteraard support en staat open voor suggesties en verbeterpunten welke door de gebruikers, de ervaringsdeskundigen, worden aangereikt.

Koppelingen vanuit PBox
Behalve met Femke kan de PBox ook met andere systemen worden gekoppeld, om nog meer tijdwinst te boeken. Met behulp van de windows-tool “PBoxControl” kan klant-specifiek worden geconfigureerd.

Gebouwbeheersysteem en/of toegangssysteem
In sommige kazernes werkt de PBox bijvoorbeeld samen met het gebouwbeheersysteem: als daar ’s nachts een melding komt, gaat automatisch het licht in een deel van de kazerne aan en zal op basis van voertuignummer de juiste roldeur opengaan. Het koppelen van de verlichting is relatief gemakkelijk te realiseren door één van de tien relais in de PBox te activeren. Ook complexe koppelingen waarbij meer communicatie moet plaatsvinden zijn mogelijk. Denk hierbij aan koppelingen op basis van IP, RS485 of RS232, HTTP: alles waar een GBS of Verkeersregelinstallatie om vraagt, is mogelijk met dit systeem.

Lichtkranten
Lichtkranten kunnen Vanuit de PBox worden aangestuurd. De protocollen van de meest gangbare leveranciers zijn reeds geimplementeerd in de beheer-tool.

Audio C2000 koppeling
Als aanvulling of alternatief voor de computer-gegenereerde spraak uit Femke kan nog steeds worden gekozen voor gesproken woord via C2000 vanuit de meldkamer. Lopende spraakberichten uit Femke kunnen worden overruled.

Narrow-casting LCD systeem
Onze narrow-casting oplossing “PBoxCasting” biedt de mogelijkheid om de alarmeringsbericht weer te geven op LCD-schermen.

In de rust-situatie wordt een vooraf geconfigureerde webpagina op volledig scherm weergegeven. Zodra een melding wordt ontvangen, zal deze in plaats van de webpagina op volledig scherm worden weergegeven met tijd van ontvangst en tijd verlopen sinds ontvangst.

Maatwerk
Aangezien elke kazerne anders is, is ook elk kazerne alarmeringssysteem anders. Voorhout Data Connection B.V. heeft inmiddels ruime ervaring met het configureren en bouwen van deze systemen en kan daardoor overweg met alle gangbare typen C2000 mobilofoons, een scala aan LED matrix borden, toegangscontrolesystemen, enz.

Daarnaast beschikt Voorhout Data Connection B.V. over voldoende technische kennis om koppelingen met voor ons nog onbekende systemen te kunnen realiseren.

Neem contact met ons op
Wilt u onze uitvoerige documentatie van PBox, Femke of PBoxCasting ontvangen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op!