PBox met interfaceprint P2000 en SMS smartrespond

Kazerne-alarmering nu ook via SMS-gateway

Als elke seconde telt…

Alarmering via SmartRespond of uw eigen SMS bericht is de nieuwe toevoeging aan ons kazerne-systeem. Ook dit type inkomend bericht kan door het kazerne-systeem worden afgehandeld en via de omroepinstallatie worden uitgesproken.

Optioneel kunnen inkomende P2000-berichten via een SMS-bericht worden doorgestuurd naar vooraf ingestelde telefoonnummers. De PBox functioneert op deze wijze als P2000-SMS gateway.

Wilt u meer informatie over ons kazerne-systeem, lees dan onze nieuwsbrief “kazerne alarmering Femke”.
Wilt u uw situatie bespreken, stuur dan een mailtje naar info@vdcinfo.nl